Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 г.

минимален осигурителен доход
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 г. се определя съобразно облагаемият им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се  лица:
а) до 5400 лв. – 460 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
г) над 7500 лв. – 600 лв.;
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 г. и 2017 г. е 460 лв. (чл. 9, ал. 2 от ЗБДОО за 2017 г.).
За лицата, извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 9, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 460 лв. (основание чл. 9, ал. 3 от ЗБДОО за 2016 г.).
 минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300 лв.;
 максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *