Настъпване на данъчно събитие за стоки и услуги, употребени за лични нужди

данъци стоки лични нужди

Безвъзмездните доставки по предоставянето на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни ото независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице са приравнени на възмездни.
Датата на възникване на данъчно събитие при доставка на:
– стоки е датата на отделянето или предоставянето на стоката по чл.6 ал.3;
– услуги е последния ден от месеца през който е предоставена услугата по чл.9 ал.3 т.1 и 2.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *