Освободени и облагаеми доставки със сгради и земя

сгради земя счетоводство

Основните моменти в регламентацията на недвижимите имоти

  • Сделките (доставките) със земя, представляваща “урегулиран поземлен имот” (УПИ), са облагаеми с ДДС.
  • Сделките (доставките) със земя, с изключение на УПИ, и прилежащите терени са освободени доставки по правило и по тях не се дължи ДДС или ал. 7
  • Сделките със сгради, които са нови, подлежат на облагане с ДДС.
  • Сделките със сгради, които НЕ са нови, включително и прилежащият терен, могат да се третират по два режима по волята на продавача, съотв. на страните по сделката: като облагаеми в общия случай и като освободени по чл. 45, ал. 3 ЗДДС.

Необходимо е  да се определи характера на сградите, дали същите са нови или стари по смисъла на ЗДДС. В зависимост от характера на сградите и поземления имот ( УПИ или не) са възможни следните хипотези:

  • поземленият имот е с характеристики на УПИ и сградите са нови по смисъла на закона.   В този случай  ще е налице облагаема доставка по силата на чл. 45, ал. 3 и чл. 45, ал. 5, т. 1 от закона;
  • поземленият имот е с характеристиките на УПИ и сградите са стари. В този случай за сградите и прилежащия им терен е приложима разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, т. е.  ще е налице освободена доставка
  • поземленият имот не е урегулиран поземлен имот и сградите са стари. В този случай по силата на чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС ще е налице освободена доставка;
  • поземленият имот не  е урегулиран поземлен имот и сградите са нови. В този случай е необходимо да се има предвид разпоредбите на чл. 45, ал. 3 и чл. 45, ал. 5, т. 4 от ЗДДС, съгласно които доставката на нова сграда и прилежащия й терен, който не е УПИ, е облагаема доставка.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *