Осигурителни вноски от 01 януари 2017 г.

осигурителни вноски счетоводство

От 1 януари 2017 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ се увеличава с 1 процентен пункт, от който:

· 0,56 за сметка на осигурителя и

· 0,44 за сметка на осигуреното лице.

В резултат от увеличението общият размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО е както следва:

· за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 18,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО – 21,8 на сто;

· за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 13,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО – 16,8 на сто;

 

Вноската за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” от КСО се увеличава с 20 процентни пункта:

· от 40,8 на сто на 60,8 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;

от 35,8 на сто на 55,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г

 

1 thought on “Осигурителни вноски от 01 януари 2017 г.”

  1. Катерина Куманова

    Благодаря Ви, за вниманието и отношението, с което ни помогнахте много! Бихме се радвали за напред да работим заедно!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *