Основания за Не Начисляване на ДДС при Доставка

начисляване ддц счетоводство

• чл.113, ал.9 от ЗДДС – лицето не е регистрирано по ЗДДС;

• чл.113, ал.9 от ЗДДС – лицето е регистрирано само на основание чл.97а (услуги) от ЗДДС и няма право да начислява ДДС;

• чл.113, ал.9 от ЗДДС – лицето е регистрирано само на основание чл.99 от ЗДДС (ВОП – задължително) и няма право да начислява ДДС;

• чл.113, ал.9 от ЗДДС – лицето е регистрирано само на основание чл.100, ал.2 от ЗДДС (ВОП – доброволно) и няма право да начислява ДДС;

• чл.28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС – лицето е посредник в тристранна операция; данъкът се дължи от получателя;

• чл.86, ал.1 от ППЗДДС – доставка на обща туристическа услуга;

• чл.39 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е със здравеопазване;

• чл.40 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е със социални грижи и осигуряване;

• чл.41 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е с образование, спорт и физическо възпитание;

• чл.42 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е с култура;

• чл.43 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е с вероизповедания;

• чл.44 от ЗДДС – доставката е освободена; има нестопански характер;

• чл.45 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е със земя и сгради;

• чл.46 от ЗДДС – доставката е освободена; финансови услуги;

• чл.47 от ЗДДС – доставката е освободена; застрахователни услуги;

• чл.48 от ЗДДС – доставката е освободена; хазарт;

• чл.49 от ЗДДС – доставката е освободена; пощенски марки и пощенски услуги;

• чл.50 от ЗДДС – доставката е освободена; не е бил ползван данъчен кредит;

• чл.17 от ЗДДС – доставката на стоки е с място на изпълнение извън територията на България;

• чл.17, ал.4 от ЗДДС – доставката на стоки с монтаж и инсталиране е в държава – членка на ЕС, различна от България; данъкът е дължим от получателя;

• чл.18 от ЗДДС – доставката на стоки, ресторантьорски и кетъринг услуги, извършвана на борда на кораби, самолети и влакове, е извън територията на България;

• чл.19 от ЗДДС – мястото на изпълнение на доставката на природен газ или електрическа енергия е извън територията на България;

• чл.19 от ЗДДС – мястото на изпълнение на доставката на природен газ или електрическа енергия е извън територията на България; данъкът се дължи от получателя;

• чл.21 от ЗДДС – мястото на изпълнение на услугата е извън територията на България;

• чл.21 от ЗДДС – мястото на изпълнение на услугата е извън територията на България; данъкът е дължим от получателя;

• чл.22 от ЗДДС – мястото на изпълнение на транспортната услуга е извън територията на България;

• чл.161 от ЗДДС – данъкът за доставката на инвестиционно злато ще бъде начислен от получателя;

• чл.163а от ЗДДС – доставка на отпадъци; данъкът се дължи от получателя.

2 thoughts on “Основания за Не Начисляване на ДДС при Доставка”

  1. Виктория Костова-Манолова

    Искам да благодаря за отделеното време и внимание, оказано ми от Вас! Ангажирахте се с решаването на моите проблеми и се надявам да работим заедно и за напред!

  2. При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *