Разходи в натура

разходи натура счетоводство

Разходи в натура възникват, само когато е налице предоставяне на активи за лично ползване. При това не се прави разлика между активите. Няма значение дали са МПС, недвижими имоти, мобилни телефони, таблети, лаптопи или бормашина. Ако никакви активи не са предоставени за лично ползване, не възникват разходи в натура. Разходите в натура се облагат с данък върху разходите в размер на 10% върху данъчната основа. Данъкът се определя веднъж годишно с годишната данъчна декларация и се плаща до 31.03 на следващата година. Най-важният аспект във връзка с данъка върху разходите в натура е определянето на тяхната данъчна основа. Тук вече ЗКПО прави разлика между видовете активи. Основният принцип е, че данъчната основа е процент от сумата на общите разходи, направени през календарната година, във връзка с използването на актива.

Следните лица „ползват лично“ активи на дружеството:

  • Служители на предприятието;
  • Управители по договори за управление;
  • Собственици и съдружници, полагащи личен труд в дружеството.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *