Ценоразпис

на месечни абонаменти за счетоводно обслужване и еднократни счетоводни услуги, предоставени на фирми и физически лица от счетоводна кантора ВиТ, Варна.

Цени на абонаментни счетоводни услуги

БЕЗПЛАТНА първоначална регистрация на дружество при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване.

БЕЗПЛАТНА регистрация по ДДС при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване.

ОТСТЪПКА -10% от абонаментното възнаграждение
Отстъпката се отнася за нови клиенти сключили договор за счетоводно обслужване.
Отстъпката важи за срок от една година от сключване на договора.

 

Месечна абонаментна такса

Вид клиенти Цени на счетоводни услуги за фирми, занимаващи се само със услуги Цени на счетоводни услуги за фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги Цени на счетоводни услуги за фирми, занимаващи се с производство Цени на счетоводни услуги за фирми, занимаващи се с производство и търговия
Ф-ми с до 40 док. месечно нерег. по ДДС

70 лв.

80 лв.

90 лв.

100 лв.

Ф-ми с от 41 до 80 док. месечно нерег. по ДДС

80 лв.

90 лв.

100 лв.

110 лв.

Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно нерег.по ДДС

90 лв.

100 лв.

110 лв.

120 лв.

Ф-ми с над 121  док.месечно нерег.по ДДС

договаряне

договаряне

договаряне

договаряне

Ф-ми с до 40 док. месечно рег. по ДДС

150 лв.

170 лв.

190 лв.

210 лв.

Ф-ми с от 40 до 80 док. месечно рег. по ДДС

180 лв.

190 лв.

200 лв.

230 лв.

Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно рег.по ДДС

200 лв.

230 лв.

260 лв.

290 лв.

Ф-ми с над 121 док. месечно рег. по ДДС

договаряне

договаряне

договаряне

договаряне

 

Горните цени са за счетоводно обслужване на предприятия с до пет човека персонал. При по-голяма численост се добавят следните суми към месечния счетоводен абонамент:

Брой персонал

Увеличение на стандартната цена

5-10 души

15 лв.

10-20 души

25 лв.

20-50 души

40 лв.

Над 50 души

по договаряне

При регистрация по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената за счетоводно обслужване

До 2 придобивания/ изпращания на месец.

30 лв.

От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец.

50 лв.

От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец

80 лв.

Над 10 придобивания/ изпращания на месец.

130 лв.

Еднократни такси в рамките на абонаментното счетоводно обслужване

Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай
Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 2 лв. на фактура

Цени на счетоводни услуги на фирми и физически лица без абонамент

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Вид клиенти

Цена на годишно приключване

Подаване на декларации и др.

Ф-ми 50 документа

100 лв.

20 лв.

Ф-ми от 50 до 100 документа

125 лв.

20 лв.

Ф-ми над 100 документа

по договаряне

20 лв.

Еднократни такси

Счетоводни консултации – 20 лв/час.
Попълване на данъчни декларации на физически лица – от 10 до 20 лв. в зависимост от сложноста.

 

Изтеглете офертата или се свържете с нас, ако имате въпроси.