колаж описва счетоводните услуги и ценностите на счетоводна кантора ВиТ Варна

В България счетоводителите се сблъскват с непрекъснато променяща се нормативна уредба и тромава държавна администрация. Счетоводните кантори спестяват много усилия и загубено време на управленския екип за следене на законови промени и борба с бюрокрацията. Отговорността на счетоводителите е голяма, една тяхна грешка може да доведе до неправилно взето управленско решение, до лош кредитен имидж, до понижаване на доверието, до данъчни загуби и санкции. Трудността да избере добър счетоводител, стои пред всяка компания. Последиците от погрешния избор понякога могат да бъдат много тежки. Проблемът не трябва да бъде подценяван!

Идеята на счетоводното обслужване не е само да осчетоводи документите месец по месец и да приключи годината. Един от най-важните параметри на счетоводното обслужване е ангажираността на счетоводителя с развитието и растежа на бизнеса на клиентите, които обслужа а не просто да изпълни своите ангажименти пред данъчните служби.

Ние в Счетоводна кантора ВиТ прекрасно разбираме това и от години изграждаме своя подход към нашите клиенти да е изцяло ориентиран към консултирането и асистирането на успешното им бизнес развитие.

усмихната счетоводителка на работното си място

Нашите бизнес принципи са:

 • Професионализъм
 • Лоялност
 • Корекност
 • Далновидност
 • Бързина
 • Качество
 • Отговорност
 • Прецизност
 • Креативност

Защо да изберете счетоводна кантора ВиТ?

 • Конкурентни цени,  високо ниво на компетентност и дългогодишен опит.
 • Индивидуални решения за всеки вид дейност.
 • Бързина при предоставянето на счетоводни услуги, което говори за професионализма ни.
 • Намаляване разходите и оптимално натоварване ресурсите на предприятието.
 • Гъвкавост, удобство и скорост на работа. Пестене на време нерви и пари.
 • Редовни справки и подробни финансови анализи за по-добро управление на бизнеса.
 • Консултации ориентирани към намаляване на риска в търговските сделки.
 • Предлагаме решения, които реално да намаляват разходите.
 • Съставяме отчети, издържани за пред банки и кредитори.
 • Съдействаме при желание за получаване на финансиране и лизинг.
 • Намираме решения за бизнес проблеми извън счетоводството.
 • Сигурност в отношенията с НАП.
 • Онлайн система за размяна на документи подсигуряваща ефикасно и бързо категоризиране и осчетоводяване на всички документи.
 • Отговорност за работата си.

Счетоводна кантора ВиТ осъществява своята дейност от 2000 г. Имаме индивидуален подход към всеки клиент, като най вече държим на взаимното доверие.
С абонаментното счетоводно обслужване от наша страна осигуряваме спокойствие на нашите клиенти и поемаме всичко свързано с:

 • НАП – /данъчните власти/-регистрации, проверки, ревизии, подаване на декларации по ДДС, VIES, интрастат, декларации документи или данни подавани от юридически и физически лица, декларации свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори,
 • НОИ/осигурителния институт/ – болнични, майчинства, заверка на осигурителни книжки и всичко друго свързано с осигуряването
 • Юридичски услуги свързани със стопанската дейност на фирмите – регистрации, заличаване, промени, договори, нотариални актове и консултации.
 • За улеснение на клиента първичната документацията може да се предава дистанционно онлайн, като се сканира и изпраща на електронната ни поща kantora@schetovodstvo-varna.com

 

Scroll to Top