Третиране по ЗДДС на доход на физическо лице

Съгласно чл. 3 от ЗДДС физическите лица могат да бъдат данъчно задължени лица и съответно да подлежат на регистрация по ЗДДС, когато осъществяват дейност, присъща на лицата търговци, ако упражняват свободна професия или редовно извършват услуги с личен труд, както и когато предоставят за ползване материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход …

Третиране по ЗДДС на доход на физическо лице Read More »

Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 г.

1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 г. се определя съобразно облагаемият им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се  лица: а) до 5400 лв. – 460 лв.; б) от 5400,01 до 6500 лв. – 500 лв.; в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.; г) над …

Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 г. Read More »

Осигурителни вноски от 01 януари 2017 г.

От 1 януари 2017 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ се увеличава с 1 процентен пункт, от който: · 0,56 за сметка на осигурителя и · 0,44 за сметка на осигуреното лице. В резултат от увеличението общият размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО е както следва: · за лицата, родени преди 1 …

Осигурителни вноски от 01 януари 2017 г. Read More »

Scroll to Top