Ново в ЗДДС: Отпада изготвянето на регистрационен опис на наличните активи

Отпада изискването за изготвяне и подаване на регистрационния опис по образец на наличните активи от регистрираните по ЗДДС лица. До момента ЗДДС предвижда към датата на регистрация лицето да изготвя регистрационен опис по образец за активите по смисъла на Закона за счетоводството и за услугите, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит …

Ново в ЗДДС: Отпада изготвянето на регистрационен опис на наличните активи Read More »

НАП проверява фирми с големи суми в касите

Национална агенция за приходите започва проверки на фирми и нестопански организации, които в своите счетоводни баланси са посочили, че имат голяма сума пари в брой. Данъчните ще проверяват дали селектираните дружества не са извършили по този начин скрито разпределение на печалба. Според данните, които сами са подали в НАП, 1 289 от фирмите имат в …

НАП проверява фирми с големи суми в касите Read More »

При продажба с банкова карта също се издава касова бележка

При доставка или продажба на стока или услуга, която се заплаща с дебитна или кредитна карта, също се издава фискален бон. Законът задължава всяко регистрирано и нерегистрирано лице по ЗДДС да регистрира и отчита извършените от него доставки или продажби в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез …

При продажба с банкова карта също се издава касова бележка Read More »

Scroll to Top